.

9 Aralık 2013 Pazartesi

Haftanın Dipnotu : İş güvenliği uzmanının, aynı işverenin başka bir ilinde de çalışabilmesi


İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte

(Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512" İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür." denilmektedir. Bir işveren ile iş sözleşmesi imzalayan iş güvenliği uzmanının,  iş sözleşmesinde aynı işverene ait diğer illerdeki işyerlerin de iş güvenliği uzmanlığı yapması için anlaşması bulunuyorsa,  işyerlerinin tehlike sınıfları ile işçi sayıları dikkate alınarak çalışmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Dikkat edilmesi gereken nokta; iş sözleşmesinde, uzmanın diğer illerde bulunan işyerlerinde de çalışacağına dair hükmün bulunması ve aynı zamanda Kanunun ve Yönetmeliğin aradığı iş güvenliği uzmanları için aranan çalışma süresi kriterlerini taşımış olmasıdır. 

0 yorum:

Yorum Gönder