.

12 Eylül 2013 Perşembe

Haftanın Dipnotu : Sigortasız Çalışan İşgörenin Fesih Hakkı

4857 sayılı İş Yasasının 24. Maddesi gereğince; işgörenin  ücretinin kanun hükümleri ve iş sözleşmesi gereği hesap edilip ödenmemesi, işçi için kıdem tazminatını gerektiren haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. İişverenin işçisini, sigortasız çalıştırması ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan bir durumdur. Yargıtay, “işçinin sosyal güvenlik hakkının ücret kadar önemli ve temel anayasal haklardan olduğu, bu nedenle sigortasız çalıştırılan işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı nedene dayanır ve kıdem tazminatının ödenmesi gerekir” hükmüne varmıştır . Buna göre  işçi, sigortasız çalıştırıldığını gerekçe göstererek İş Yasasının 24/ll-e maddesi uyarınca iş sözleşmesini feshederek (tazminat şartları oluşmuşsa) kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder