.

10 Nisan 2013 Çarşamba

Haftanın Dipnotu: 18 yaş altındaki sigortalılık emekliliğe sayılır mı?


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 38'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, "malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malülüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurduğu tarihte başlamış kabul edilmektedir." Bu tarihten önceki süreler için ödenen sigorta primleri, prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınır. Ancak, 4 (a) sigortalılarının sigortalılık başlangıç süresi  01.04.1981 tarihinden önce ise bu tarih, 01.04.1981 tarihinden sonra ise, 18 yaşın doldurulduğu tarih sigortalılık süresinin başlangıcı sayılmaktadır. (5510/Geçici 6.md.)

0 yorum:

Yorum Gönder