.

18 Şubat 2013 Pazartesi

Yabancıların Türkiye de Çalışma İzni Alma Aşamaları


Türkiye’de bulunan ve çalışmak isteyen yabancıların çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. 4817 sayılı Kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak müracaatların elektronik ortamda yapılması ve kâğıt ortamında imzalanarak Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.


Yurtdışından yapılacak başvurular...
Yabancılar, yurtdışından çalışma izni için başvurularını milliyetinde bulundukları veya sürekli ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapacaklardır. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.


Yurtiçinden yapılacak başvurular...
Yurtiçinden, sadece minimum altıay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularınıdoğrudan Bakanlığa yapabilirler. Başvuru için istenen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.


Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden minimum altı ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içinde çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz. Ancak, insan ticaretine konu olan veya olabilecek alanlarda çalışacak yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş olması konusu dikkate alınmayarak, her defasında dıştemsilciliklerimizden çalışma vizesi almaları koşulu aranmaktadır.

Çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyet programı veya diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikametgah tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurtiçinden başvuruları alınmamaktadır.

Ülke içinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde çalışma meşruhatlı (açıklamalı) ikamet tezkeresi almak için Emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur.

Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

c)İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

d)İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

e) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

f) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.


2 yorum:

  1. Hocam, teşekkürler.Bilgi ve deneyiminizi bizimle paylaşmanız çok güzel.

    YanıtlaSil
  2. Bilgilendirme için teşekkürler. Çalışma izni başvurularına dair yenilikleri takip etmek için yabancı çalışma izni hakkında bilgi veren http://www.csgbcalismaizni.com adresini takip edebilirsiniz.

    YanıtlaSil