.

Kimdirİzmir doğumludur. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış,  Yönetim Organizasyon alanında MBA  yapmıştır.

Öğrencilik yıllarında iş hayatına adım atmış,  yaşam  boyu öğrenciliğin bitmeyeceği bilinci  ile sürekli öğrenmeye önem vererek, iş hayatının içerisinde de eğitim hayatından kopmayarak, kendini birçok alanda geliştirmeye ve yenilemeye özen göstermiştir.

1988 yılında Türkiye nin en büyük Holding şirketlerinden birinin Ege Bölge organizasyonunun kurulum ve yapılanmasında görev almıştır.Gerek bulunduğu şirketin hızlı büyümesi ve gerekse de Türkiye’ de Personelcilik kavramından İnsan Kaynakları’na geçiş süreçlerini yaşayan bir IK cı olarak, İnsan Kaynaklarının sistem kurulumu,sistemsel değişim ve gelişiminde aktif rol almıştır.Çalışma Hayatı   boyunca İnsan Kaynakları nın tüm fonksiyonlarında görev almış ve tecrübe kazanmıştır.

Şirket birleşmesi, şirketlerde satın alma,  şirket satış ve sonrasında şirketin   sistemsel ve kültürel entegrasyonuna  ilişkin görev alarak tecrübe edinmiş, bu yaşamsal deneyimin yanında şirketlerde değişim yönetimine ilişkin yapmış olduğu akademik araştırma ve çalışmaları da ekleyerek bu alanda iyi bir  tecrübe ve farkındalık kazanmıştır. 25 yıl  Özel Sektörde İnsan Kaynakları alanında görev almış, yöneticilik  yapmıştır.

2007 yılında İzmir Adliyesinde İş Hukuku alanında bilirkişilik görevinde bulunmuştur.Esnek çalışma, alt-üst  işveren ilişkileri, farklı işkollarının sendikal yönetimi yapmış olduğu çalışmalardan birkaçıdır.

Kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve sanatsal alanda  birçok eğitim almış, atölye programlarına katılmıştır.Ezilenlerin Tiyatrosu, Devinimden Dramaya, Forum Tiyatro bunlardan birkaçı.
L’accademia Arete den  Mediatörlük sertifikasyonuna (işçi-işveren ilişkilerinde arabuluculuk)  ve Yaratıcı Drama Lider Eğitimci sertifikasyonuna sahiptir.

Meraklı ve çözüme odaklı kişiliği, araştırmaya ve yaratıcılığa olan sevgisi ile İnsan Kaynakları alanındaki tecrübesini farklı alanlarda aldığı eğitimlerle sentezleyerek hayata geçirmektedir. Sanata olan ilgi ve sevgisini İnsan Kaynakları alanındaki tecrübe ile birleştirerek, Spontane tiyatro ile seçme ve yerleştirme üzerine atölye programları yazmakta, yine eğitim programlarında farklı disiplinleri sentezlemektedir.

Kalder İzmir Tema komitesinde ve İzmir Görme Özürlüler Kütüphanesi’nde gönüllü faaliyetlerde bulunmuş, Üniversite organizasyonlarını desteklemiştir.

Hobi olarak görsel ve dramatik sanatlarla ilgilenmekte olup, İngilizce bilmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder