.

13 Ocak 2014 Pazartesi

Meditaörlük Sistemi (Arabulucu ve Hakeme Başvurma) Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi07.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesi’nde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 57 nci maddesine dayanarak düzenlendi.
Yönetmelik; Yüksek Hakem Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını, kurul başkan ve üyeleri ile bu kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretleri, toplu sözleşme uyuşmazlıklarında, özel hakem incelemesinde uygulanacak hükümleri; ara bulucuların seçilmesiyle, nitelikleriyle, görevlendirilmeleriyle ve görev alanlarıyla ilgili hususları düzenlemekte.
Geçici madde ile geçiş hükmü düzenlenen yönetmelikteki ayrıntıya göre Seçici Kurul üyelerinden seçimle gelenler; mevcut görev süreleri üç yıl dolana kadar  yine yönetmelik yayımından önce seçilmiş arabulucular ise görev alanlarında belirlenmiş görev sürelerinin sonuna kadar devam edecekler..

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE   HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ TAM METNİ :

0 yorum:

Yorum Gönder