.

30 Ocak 2014 Perşembe

Haftanın Dipnotu : Belirli Süreli İş Sözleşmesi yapılırken, dikkat edilmesi gereken hususlar
4857 sayılı İş Kanunun 15.maddesi uyarınca;   Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

Hükmü bulunmaktadır. Bir sözleşme ister belirli, ister belirsiz süreli olsun deneme süresi konulmasına engel değildir.Bu nedenle en çok iki ay olması kaydı ile yapılacak  sözleşmeye deneme süresi konulabilinir.Deneme süresi içerisinde iş sözleşmesini her iki tarafta herhangi bir bildirim süresine uymaksızın ve tazminat ödemeksizin iş sözleşmesini sona erdirebilme hakkına sahiptir.Bir sözleşmenin belirli süreli olması için sözleşmenin objektif bir koşula bağlı olması gerekmektedir.Yani sözleşmeye sadece süre tayin etmeniz veya başlığına “belirli süreli iş sözleşmesi” yazmanız sözleşmeyi belirli süreli kılmamaktadır. Ancak “İşbu sözleşme fabrika ek binası  inşaat işi  bittiğinde kendiliğinden sona erer.” gibi bir maddenin varlığı herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacağı gibi, sözleşmenin sona ermesi belirli bir koşula da bağlanmış olacaktır. Sözleşmenin kendiliğinden (işin tamamlanması neticesinde) sona ermesi halindeyse işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmamaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder